Support
Tipanet
062-5147496
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
info@tipanetshop.com | 14-10-2019 | Hits  18
บุญสัปดาห์ 1.โคมไฟ ได้ติดตั้ง ถวายพระพุทธมหาจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง ในวิหารใหญ่ ณ ถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ สำเร็จเรียบร้อยครับ 2. ใส่บาตร ทำวัตรเช้า ฟังธรรม ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ เนื่องในวันออกพรรษา 13 ตค. 3.ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า ฟังธรรม ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร เนื่องในวีนคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยฃลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดราชาธิราช 14 ตค. 62
info@tipanetshop.com | 07-10-2019 | Hits  64
บุญสัปดาห์ 1.ร่วมสวดบวงสรวง พระคลังเพื่อแผ่นดิน พลิกฟื้นเศรษฐกิจไห้เฟื่องฟู นำโดย อ.นิติกฤตย์ ณ วงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 1 ตค 62 2.ร่วมสร้างพระแก้วมรกตเนื้อจุยเจียทรงเครื่อง 5 พระองค์ และ เจดีย์พระเกตุแก้วจุฬามณี "พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้ ๑. ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา ๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี ๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอ...
info@tipanetshop.com | 30-09-2019 | Hits  46
บุญในสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.กฐินตกค้าง ไทย-พม่า และ ถวาย เครื่องปั่นไฟ⚡ ประจำปี 2562 (ปีที่10) ✏พระสงฆ์ วัดต่างๆ เดินทางมาจาก เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองยอง เมืองเลน เมืองพยาก เมืองลา เมืองเชียงตุง และ อีกหลายๆเมือง เป็นวัดที่อยู่ใน ถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าใช้ อาหารในการบิณฑบาตร จะได้เพียง ข้าว ผักต้ม นานๆจะมี ปลา หรือของคาวเพียงครั้งหนึ่ง และ ขาดแคลน พระพุทธรูป ไว้กราบไหว้ ( มีเพียง รูปภาพกระดาษ ) ยังขาดแคลน เครื่องใช้ บริโภค เช่น ผ้าห่ม ในยามอากาศหนาว สบู่ ยารักษาโรด และ พระสงฆ์ สามเณร เป็...
info@tipanetshop.com | 15-09-2019 | Hits  91
ขอเชิญร่วมโมทนาบุญ โดยทาง แหวนเพชรหลุดจำนำ by tipanet ได้ร่วมทำบุญ โอกาสต่างๆ บุญในสัปดาห์ที่ผ่านมา +ร่วมมุทิตาจิต เจ้าประคุณธงชัย กับ ครูบาอาริยชาติ และ คณะ โดย ท่านเจ้าประคุณ ธงชัย ได้มอบ พระคาถาพระสุนทรีวาณี พระคาถาแห่งการเจริญปัญญา ให้ สาธุชน ได้สวดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องต่างๆ และ สวดมนต์หน้า หลวงพ่อทองคำ +ร่วมบริจาค เงิน ไฟฉาย ช่วนน้ำท่วม แม่ชีทศพร และ คณะพระครูไท แห่ง วัดพิชยญาติ +นำส่งเงิน กฐินถึงมือ ครูบาอริยชาติ เพื่อ สร้าง พระศรีอริยเมตไตรย ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ และ อื่นๆ +ถวายสังฆ...
info@tipanetshop.com | 15-09-2019 | Hits  11
ทาง แหวนเพชรหลุดจำนำ by tipanet เชิญทุกท่านร่วม โมทนา บุญ ที่ได้สำเร็จใน สัปดาห์ ช่วง 1 - 9 กย ดังต่อไปนีั ร่วมสร้างถวายระฆังทองคำ ณ พระธาตุพนม ร่วมสร้างระฆังสำริด ยอดรวม 53ใบ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ร่วมถวายสังฆทาน สมเด็จองค์ปฐม นั่งกรรมฐาน ณ บ้านบุญเติม ร่วมบริจาค ถาดหลุม และ ช้อน ณ โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง ร่วม โครงการไถ่ชีวิตกระบือ 3 ตัว โมทนา สาธุ ( ปล. รายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย นำมาร่วมทำบุญในงานต่างๆ ครับ )
info@tipanetshop.com | 30-03-2019 | Hits  207
เมื่อได้เพชรดิบที่เหมาะสม จะนำมาวางแผนการเจียระไน โดยมีหลักที่สำคัญ 2 ประการ 1. Cost Effective : รักษาเนื้อเพชร (น้ำหนักเพชร) ให้มากที่สุด เพราะเพชรเม็ดใหญ่ราคาจะสูงกว่าเพชรเม็ดเล็ก โดยแบบนี้จะได้ เพชรเม็ดใหญ่ 1 เม็ด และ เพชรเม็ดเล็ก 1 เม็ด 2. High Quality : จะเจียระไน ให้ได้เพชรที่สัดส่วนดีที่สุด เพื่อให้ได้ประกาย หรือ ไฟ สวยที่สุด เมื่อกระทบแสง แต่จะเสียเนื้อเพชร หรือ น้ำหนักเพชรมากตามไปด้วย หลักจากพิจารณาได้แล้ว จึงเริ่มการเจียระไนเพชร
info@tipanetshop.com | 23-03-2019 | Hits  355
เพชรดิบเป็นอย่างไร เพชรดิบ ( Raw Diamond ) คือ ก้อนเพชรที่พบในธรรมชาติ อาจสีขาวขุ่น ขาวอมเหลือง ใน ทรงต่างๆ ทรงที่สมบูรณ์ของเพชร คือ ทรง 8 หน้า ( Octahedron ) คล้่าย ปิรามิด 2 อัน หันฐานประกบกัน เพราะ เป็นผลึกทรงพื้นฐานของเพชร เราอาจพบ ทรงผลึกพื้นฐานนี้เกิดซ้อนกันเป็นทรงต่างๆ แต่ ล้วนเริ่มเกิดจากทรงพื้นฐานนี้ อาจพูดให้ง่าย การเกิดลักษณะนี้ คล้ายการ เลี้ยงผลึก เกลือ ในการทดลองวิทยาศาสตร์ สมัยประถม จะพบที่เป็นผลึกสมบุรณ์ และ ผลึกที่เกิดซ้อนกันเป็นทรงแปลกๆ ครับ และ บางทีอาจพบ ทรงผลึกนี้เป็นตำหนีในเ...
info@tipanetshop.com | 16-03-2019 | Hits  228
หลังจาก เพชร ถูกดันขึ้นมาใกล้ ชั้นผิวโลก บางส่วน อยู่บนผิวดินชั้นบน เมื่อถูกชะล้างโดยน้ำ มาตามกระแสน้ำ หรือ ลำธาร หรือ ตามแหล่งน้ำ ชาวเหมือง สามารถนำตะแกรงมาร่อนตามแหล่งน้ำ ได้ ลักษณะนี้เรียกว่า เหมืองตะกอนพัดพา แบบ2 ( Chambering ) คือ เหมืองแบบเปิด จะมีขนาดใหญ่มาก โดยจะทำการระเบิดชั้นผิวหินอัคนี ลึกลงไปเป็นขั้นบันได้ จะนำหินที่ได้มา บดย่อย และ ร่อน หา เพชรดิบที่อยู่ภายใน และ แบบสุดท้าย แบบเหมืองใต้ดิน ( Block Caving ) เป็นการพัฒนา จากเหมืองแบบที่2 เพื่อลดต้นทุนน้อยกว่า คนงานน้อยกว่า เปิดหน้าเหม...
info@tipanetshop.com | 09-03-2019 | Hits  214
เพชร หรือ ธาตุ Carbon (C) มีแหล่งกำเนิดที่ เปลือกโลกชั้นใน (Mantle) ที่สภาวะ ความกดดันสูง และ อุณหภูมิสูง ( High Pressure High Temperature ) เมื่อหลายล้านปีก่อน พอเวลาผ่านไป เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก รวมถึง การระเบิดของ ภูเขาไฟ เกิดเป็นช่องให้ Magma (เมื่อเย็นเป็นหินสีดำ) จากใต้โลกไหลพุ่งขึ้นมาพบผิวโลก และ นำ แร่ธาตุ อัญมณีต่างๆ ตามขึ้นมาด้วย รวมถึง เพชร โดยช่องที่ พบสายแร่เพชร จะเรียกว่า ปล่อง คิมเบอร์ไลท์ ( Kimberlite ) ลักษณะเป็นปล่อง คล้าย แครอท คือ หัวใหญ่ ท้ายเล็ก จากจุดนี้ จึงเป็นจุดเ...
info@tipanetshop.com | 16-02-2019 | Hits  188
แยก CZ ขากเพชรแม้ใน 5 วินาที สำหรับท่านใดที่ยังส่องกล้องแล้วยัง งง แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ Diamond tester ลักษณะคล้าย ปากกา ทดสอบ แหวนเพชรหลุดจำนำ ครับ DIamond tester จะทดสอบ สมบัติ การนำความร้อน เพชร จะนำความร้อนได้ดี : สเกลจึงขึ้นสูง และ มีเสียง ปิ๊บ ปิ๊บ CZ จะเป็น ฉนวน คือ ไม่นำความร้อน : สเกลไม่ขยับ และ ไม่มีเสียง จึงทำให้ เราสามารถ แยก CZ ได้ในทันที วิธิใช้ Diamond tester ทดสอบ 1.เปิดเครื่อง รอไฟแดง 2 ดวง Lamp On Rady OK 2.ปรับ Volume เป็นสีเขียว 4 ขีด 3.กดปลายเข็ม จี้ เม็โที่ทดสอบ 4.รอฟังผลครับ...
1 | 2 | 3 | 4